Privacybeleid Wealthy Wise Women

Wealthy Wise Women doet er alles aan om de privacy van websitebezoekers en servicegebruikers te beschermen. Op deze pagina wordt uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Uw rechten 

Uw rechten onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) zijn:

  • Het recht op informatie; wij zullen u op een duidelijke en transparante manier informatie verstrekken die wij over u hebben opgeslagen.
  • Het recht op toegang; wij bezorgen u op uw verzoek kosteloos een kopie van uw gegevens. Dit heeft geen invloed op onze dienstverlening aan u. U heeft het recht om te weten hoe wij uw gegevens verwerken en welke gegevens wij opslaan.
  • Het recht op rectificatie; we zullen onjuiste gegevens corrigeren of eventuele gegevens aanvullen als u ons aanvullende informatie verstrekt.
  • Het recht op gegevenswissing; u hebt het recht om gegevens te laten verwijderen, door uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, als het opslaan van gegevens niet langer nodig is.
  • Het recht om de verwerking te beperken tot alleen datgene wat u essentieel acht.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden.
  • Het recht op dataportabiliteit; u heeft het recht om te vragen dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere partij in een gemakkelijk overdraagbaar formaat (d.w.z. csv).
  • Het recht om toestemming in te trekken. Als we uw gegevens verwerken vanwege toestemming, heeft u het recht om die toestemming onverminderd in te trekken. 
 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke of regelgevende instantie over hoe Wealthy Wise Women uw gegevens verwerkt.

Neem contact op met Wealthy Wise Women om uw rechten uit te oefenen. Dit kan via email: Sandra@wealthywisewomen.com  

Cookies and Tracking Technologie

Wealthy Wise Women en onze service providers gebuiken technologieën, waaronder cookies en IP adressen. Dit doen wij om het gedrags van onze websitebezoekers in kaart te brengen. 

U heeft het recht om uw cookie voorkeuren te wijzigen op onze website. Maak hiervoor gebruik van de popup, of klikt u onderaan in de footer op cookiebeleid. 

Uw persoonsgegevens en derden

Wealthy Wise Women kan uw persoonsgegevens doorgeven aan professionele adviseurs. Dit kan zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Wealthy Wise Women kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan externe opdrachtnemers, waaronder administrateurs en accountants, voor zover dit redelijkerwijs nodig is om onze organisatie goed te laten functioneren.

Wealthy Wise Women kan uw persoonsgegevens verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Online tools en persoonsgegevens

Alle online tools die wij gebruiken op onze website, zijn (voor zover wij weten) in overeenstemming met het AVG en GDPR beleid. Hieronder vallen ook non-EU organisaties. 

Bewaren van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij bewaren persoonsgegevens minimaal 4 jaar en maximaal 7 jaar na ons laatste contact. Tenzij er wettelijk andere richtlijnen gelden. 

Datalek

We zullen u op de hoogte stellen als we denken dat er een datalek is geweest dat zou kunnen leiden tot identiteitsdiefstal of als het een risico vormt voor uw reputatie.

Verandering in de verwerking van persoonsgegevens

Als er een verandering in onze verwerking van persoonsgegevens (inclusief een verandering in de technologieën) gepland is, zullen we een risicobeoordeling uitvoeren. Als er een hoog risico is voor uw gegevensbeveiliging, zullen we u informeren voordat we de wijziging doorvoeren.

Uitzonderingen op ons beleid

Deze rechten zijn niet van toepassing als er sprake is van een tegenstrijdige wettelijke verplichting of als de toepassing van het recht de rechten en vrijheden van anderen zou aantasten.

Veranderingen van ons beleid

Als we een nieuwe versie van dit privacybeleid schrijven, wordt deze op de website gepubliceerd. Wijzigingen zullen prominent op de website worden geplaatst.

Vragen

Als u Wealthy Wise Women vragen wilt stellen over dit beleid, neem dan contact met ons op via de e-mail: Sandra@wealthywisewomen.com

Hoofddoorp, Nederland, Juli 30, 2020